Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B në Gjermani. Më shumë...

Testet përmbajnë gjithsej 30 pyetje të ndara në dy grupe:
- Grupi 1: Materiali bazë (20 Pyetje).
- Grupi 2: Materiali shtesë (10 Pyetje).
Përderisa grupi i parë përmban pyetje të cilat aplikohen për të gjitha kategoritë, grupi i dytë përmban pyetje të veçanta për secilen klasë të automjeteve.

Pyetjet me përgjigje janë të marrura nga Ministria federale e transportit dhe infrastruktura digjitale e Gjermanisë.
Ndalohet çdo lloj forme e publikimit, kopjimit dhe shpërndarjes pa autorizimin e ministrisë.

Testet