Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

AutoShkolla Online Kosovë

Testet përmbajnë 30 pyetje total, 28 pyetje të llojit zgjedhje të shumëfishtë me 1, 2 apo 3 përgjigje të sakta dhe 2 pyetje tjera me shkrim.

Situatat në komunikacion: 4 Pyetje
Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë: 12 pyetje
Shenjat e komunikacionit: 6 pyetje
Semaforët, Personi i autorizuar, Shenjat (shenimet) rrugore: 1 pyetje
Kryqëzimet: 3 pyetje
Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike: 4 pyetje

Pyetjet me përgjigje nga Ministria e Infrastrukturës - Republika e Kosovës.
Ndalohet çdo lloj forme e publikimit, kopjimit dhe shpërndarjes pa autorizimin e ministrisë.

Testet