Test 1

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Në çka duhet të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cilat veprime janë të lejuara në këtë pjesë të rrugës?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur i afroheni kryqëzimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
C ilin mjet nuk lejohet të tejkalohet?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në cilat raste natën në mjetin e parkuar nuk ka nevojë të jenë të ndezura dritat për shënimin e mjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni që jeni duke lëvizur në rrugën kryesore?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në tunel?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren dritat e shkurtëra?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi i traktorit në pjesën e rrugës së kufizuar me vijë të plotë gjatësore?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka ndalohet në tunel?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi në afërësi të qafë së malit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në parashikimin e situatave në trafik?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili takon mjetin me përparësi kalimi?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron afërsinë e vendit ku shpesh herë fryejn erërat anësore?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e dyfishtë e plotë?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si ndikon temperatura e ulët në kabinen e shoferit?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si mund të ndikojë alkoholi te shoferi?