Test 1

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes jashtë zonës urbane (autobusi ka sinjalizuar për hyrje në shiritin e trafikut), në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse topi rrokulliset para jush?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjeteve me dy rrota?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet dhe përgjegjësitë e pjesëmarrësve në trafik?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet prej një shiriti në shiritin tjetër të trafikut për lëvizje në të njëjtin kah, për shkak të rreshtimit ose lëvizjes më të shpejtë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilët persona duhet të përdorin rripin e sigurisë në mjetin e udhëtarëve (veturë)?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet të vendoset ngarkesa në mjet?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Deri në sa metra lejohet ngarkesa të kalojë pjesën e përparme të mjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste duhet pasur kujdes të shtuar gjatë ngasjes?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ndalohet kalërimi ose grahja e kafshës?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e pjesëmarrësit në trafik?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cilët pjesëmarrës e kanë kalimin e lirë sipas pozitës së policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndriçuese tregon shiritin e lirë për lëvizje?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në semafor është e ndezur drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
A jeni të obliguar të kujdeseni për këmbësorin?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi ABS te automjeti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet ndriçuese për ndriçimin e rrugës?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cila mënyrë e ngasjes ndikon në kursimin e karburantit dhe në mbrojtjen e ambientit (Eko-ngasja)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë sistemet themelore në automjet që janë më rëndësi për sigurinë në trafikun rrugor?