Test 10

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron shenja e trafikut në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në autoudhë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Nga shiriti i majtë i skajshëm, në cilat drejtime ju lejohet lëvizja?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat shpejtësi vlejnë në autoudhë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë shenjat tërthore në rrugë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Jeni ndalur për t’i zbritur fëmijët nga mjeti, çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Për cilat mjete vlenë kufizimi i shpejtësisë maksimale 80 km/h?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë në mes mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në parashikimin e situatave në trafik?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi i mjeteve drejtëpërdrejt para dhe në kryqëzim?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë në mes të mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Ku është i ndaluar ndalja e mjetit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si do ngasni mjetin në rrugë me tre shirita, ku trafiku zhvillohet në dy kahe?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon trafikun në një kah të lëvizjes?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni sipas shenjës në foto?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e dyfishtë e kombinuar?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Për çka shërben freni ndihmës te mjeti?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit për ngasje?