Test 10

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka paraqesin shenjat e trafikut si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet llogaritur në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat forca ndikojnë në mjet?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilët tregues të drejtimit ndizën gjatë ngasjes prapa?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh që të zhvillohet rrjedha normale e trafikut?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet bashkësia e mjetit e cila përbëhet nga mjeti tërheqës dhe nga mjeti i bashkëngjitur, të lidhura ndërmjet vete me një mekanizëm nyjor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka është me rëndësi për shoferin gjatë ngasjes?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Kur shoferi posaçërisht duhet ta zvoglojë shpejtësinë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Me çka përcaktohet distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur i afroheni kryqëzimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të tejkalohen?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Kur bëhet rruga më e rrezikshme kur bjen shi?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si kominikojnë pjesëmarrësit në trafik?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e dhënë nga polici si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cila mënyrë e ngasjes e ruan ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet dimërore te automjetit të udhëtarëve (veturës)?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Në cilat rrota vepron freni punues?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë shkaktojnë lodhjen e shoferit?