Kosovë - Test 11

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i tramvajit në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Nga çka varet koha e reagimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e pjesëmarrësit në komunikacion?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Kur nuk i lejohet shoferit të fillojë tejkalimin e mjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës automobilistike e destinuar për kalimin e këmbësorëve nëpër shtresën në fjalë e shënuar me shenja përkatëse?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A rregullohet përballkalimi me shenja të komunikacionit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasyshë gjatë ngasjes në “Zonën e komunikacionit të qetë”?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit në rrugë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Nga çka varet rruga e frenimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndikojn negativisht në sigurinë e komunikacionit rrugor?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A duhet të sinjalizoni me tregues drejtimi kur të ç’kyçeni nga kryqëzim me rreth rrotullim?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si mund të evitohet aksidenti pas reagimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur i ofroheni kryqëzimit dhe në semafor ndriçon drita e kuqe?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cilat nga shenjat bëjnë pjesë në grupin e shenjave të lajmërimit?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si mund të ndikojë alkoholi tek shoferi?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat pajisje mundësojnë shikueshmërinë e mirë nga mjeti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Në cilat rrota vepron freni punues?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë masat për ruajtjen e ambientit?