Test 11

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Në cilat raste lejohet përdorimi i shiritit nr. 1 në autoudhë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë nacionale?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Nën cilat kushte zvogëlohet kontakti (puthitja) i rrotave me rrugë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat shenja të trafikut e rregullojnë përparësnë e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit të mjetit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë tejkalimit të mjeteve me dy rrota?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi në rast të mjetit në defekt në rrugë nacionale?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Para kryqëzimit është vendosur shenja “ Kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi”. Çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin në rrugë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Kur nuk i lejohet shoferit të fillojë tejkalimin e mjetit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilët janë shoferët e rrezikshëm?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
A jeni të obliguar të kujdeseni për këmbësorin?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon kufizimin maksimal të shpejtësisë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
A iu lejohet lëvizja këmbësorëve në këtë situatë?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si të ruhet ambienti?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat janë pajisjet dimërore te automjetit të udhëtarëve (veturës)?