Test 11

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të kemi parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur doni të hyni në trafik nga rruga e dheut, si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Në cilat raste lejohet përdorimi i shiritit nr. 1 në autoudhë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi në afërësi të qafë së malit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Sa është koha mesatare e reagimit të shoferit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhen automjetet të cilat përdorin pajisje sinjalizuese me drita të kuqe të kaltër dhe pajisje akustike me intensitet të ndryshueshëm, si dhe me automjete të zakonshme të policisë gjatë sinjalizimit kur bëjnë përcjelljen e personalitete shtetërore ose mjetet tjera të autorizuar të cilët bëjnë përcjelljen e personaliteteve?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A lejohet përdorimi i telefonit mobil gjatë ngasjes?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çfarë janë shenjat që i jep personi i autorizuar?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si mund të kontrollohet gjendja teknike e automjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet bashkësia e mjetit e cila përbëhet nga mjeti tërheqës dhe nga mjeti i bashkëngjitur, të lidhura ndërmjet vete me një mekanizëm nyjor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në “Zonën e trafikut të qetë”?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Kur konsiderohen se janë mjete me përparësi kalimi?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë më tepër se 50km/h jashtë zones urbane?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat pajisje nuk lejohen të përdoren gjatë ngasjes?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e dyfishtë e kombinuar?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cili udhëtregues tregon rrugën nacionale?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë, kur në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si është rregulluar përparësia e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi frenues i mjetit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Në cilat raste fiket motori, që të ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe të kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli te aftësia e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Sa është thellësia e vijave te pneumatikët e verës te automjeti i udhëtarëve?