Test 12

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni gjatë ngasjes jashtë zonës urbane në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja ose parkimi i automjetit në fushën për orientimin e trafikut rrugor?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Autobusi është ndalur në vendndalje, në rrugë jashtë zonave urbane. Çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë shkaqet që shoferët e rinj dhe pa përvojë shkaktojnë aksidente rrugore?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si e kuptoni se mjeti transporton fëmijë /nxënës në mënyrë të organizuar?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi gjatë ngasjes nëpër autoudhë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo mjet transporti që lëviz nëpër rrugë, përveç karrocave lëvizëse pa motor për persona me aftësi të kufizuara dhe mjeteve transportuese të fëmijëve?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet ta ngasë mjetin shoferi në rrugë publike?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Kur mund ta kaloni vendkalimin hekurudhor pa mbrojtëse me dritë të kuqe, pasi që treni ka kaluar?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Shoferi gjendet jashtë mjetit të vet në rrugën qarkulluese. A është i detyruar ta mbajë jelekun reflektues?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhen automjetet të cilat përdorin pajisje sinjalizuese me drita të kuqe të kaltër dhe pajisje akustike me intensitet të ndryshueshëm, si dhe me automjete të zakonshme të policisë gjatë sinjalizimit kur bëjnë përcjelljen e personalitete shtetërore ose mjetet tjera të autorizuar të cilët bëjnë përcjelljen e personaliteteve?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilët persona duhet të përdorin rripin e sigurisë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit para tejkalimit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si mund të evitohet aksidenti pas vërejtjes së rrezikut?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur ju tejkalon, përballëkalon mjeti si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon ndalim trafiku për mjetet transportuese?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e gjelbër vezulluese (me ndërprerje) në semafor?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Nën cilat kushte do të veprojë alkooli më shpejtë te shoferi?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka duhet kontrolluar në pneumatikët (gomat) e mjetit?