Test 12

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në autoudhë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë paralajmëron shenja e trafikut në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e frenimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Ku është e ndaluar ngasja prapa?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çfarë forme kanë shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni se hyni në rrugën me një kah?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Nga çka varet gjatësia e rrugës së tejkalimit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren të gjithë treguesit e drejtimit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë hyrjes në rrugë nga garazhi?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse fryen era anësore?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të mbajë si shenjë identifikimi personi i verbër kur merr pjesë në trafik pa praninë e personit përcjellës?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çfarë ju njoftojnë shenjat e lajmërimit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse fryen era anësore?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në autoudhë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndriçuese ndalon lëvizjen përgjatë shiritit mbi të cilin është vendosur shenja?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafiku?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka pozita e policit?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko fizike të shoferit?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme të bllokimit të motorit