Test 13

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Jashtë zonës urbane në rrugën nacionale e keni ndalur mjetin për shkak defektit. Çfarë kujdesi duhet të keni?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë gjatë lëvizjes në rrugë me borë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Nga cila anë mund ta anashkalojë shoferi ishullin për këmbësorë i cili gjendet në mes të rrugës me një kah?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse mjeti i cili vjen përballë i ndez dritat e gjata?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë ngasjes nëpër motoudhë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Në cilat raste nuk duhet të ndaleni para shenjës STOP?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A lejohet ngarkesa në mjet kalon pikën më të skajshme në anën e pasme më tepër se 1m?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Sa është gjatësia e grupit të kafshëve?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cila është ngjyra bazë e simboleve te shenjat e rrezikut?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni se jeni duke lëvizur nëpër motoudhë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Sa është gjatësia e grupit të kafshëve?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si veprojnë shoferët e mjeteve që kanë shkaktuar aksident me dëme të vogëla materiale?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka paralajmrojnë shenjat e rrezikut?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si është rregulluar përparësia e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Cili pjesëmarrës duhet të lëvizë i fundit nëpër kryqëzim?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon trafikun për të gjitha mjetet me veprim motorik?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e trafikut dhe në cilën grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Cila dritë ndizet në semafor pas dritës së verdhë të pandërprerë?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si ndikon alkooli te shoferi?