Test 13

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqesin shenjat e trafikut?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilët shoferë duhet ta mbajnë helmetën mbrojtëse?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në parashikimin e situatave në trafik?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqja e ngritur ose e shënuar në një mënyrë tjetër, e cila gjendet në rrugën qarkulluese dhe e cila është caktuar për qëndrim të përkohshëm të këmbësorëve të cilët kalojnë nëpër rrugën për hyrje ose dalje nga mjeti që kryen transport publik?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka ndalohet në tunel?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet të kaloni vendkalimin hekurudhor pa shenja të trafikut?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi në rast të mjetit në defekt në autoudhë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo mjet transporti që lëviz nëpër rrugë, përveç karrocave lëvizëse pa motor për persona me aftësi të kufizuara dhe mjeteve transportuese të fëmijëve?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Pse nuk i lejohet shoferit ngasja me shpejtësi shumë të vogël se sa parashihet me shenjë të trafikut?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëviz në mes të rrugës me një kah?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A ju lejohet hyrja në kryqëzim derisa në semafor është e ndezur drita e kuqe?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka ndezja e dritës së gjelbër në semafor?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon trafikun për të gjitha mjetet me veprim motorik?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka nënkuptojmë me sistemin frenues të mjeteve?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Për çka shërben freni ndihmës te mjeti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si të ruhet ambienti gjatë ngasjes dhe të kursehet karburanti (Eko-ngasja)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi ABS te automjeti?