Test 14

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në rast të tejkalimit në situatën si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A i lejohet automjetit të udhëtarëve (veturës) parkimi në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Autobusi hyn në shiritin e trafikut nga vendndalja e autobusit jashtë zonës urbane. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si do të ngitni gjatë mjegullës?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Për sa herë do të rritet rruga e frenimit nëse shpejtësia rritet dyfish?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë hyrjes në motoudhë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Kur duhet rritur distanca e sigurisë ndërmjetë mjeteve?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Ngarkesa në mjetin e udhëtarëve (veturë) kalon pikën më të skajshme më tepër se 1m në anën e pasme. Si duhet të shënohet?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet të veprojë shoferi me sendet të cilat i hasë në rrugë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
A duhet të shënjëzohet ngarkesa gjatë transportit natën?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon sigurinë e shoferit në trafikun rrugor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat dokumente duhet t’i mbajë me vete shoferi gjatë drejtimit të mjetit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A iu lejohet mjeteve me përparësi kalimi kur janë në intervenim ta ndërpresin kolonën e këmbësorëve?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Deri ku vlejnë shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si është rregulluar përparësia e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë nuk ju lejon lëvizjen majtas?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur ju tejkalon, përballëkalon mjeti si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si ndikon pirja e duhanit nga ana e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Për çka shërben sistemi elektrik i automjetit?