Kosovë - Test 14

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A lejohet lëvizja e këmbësorëve në autostradë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja, në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat dokumente duhet ti ketë me vete shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet ngasur në kthesa?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqa e rregulluar posaçërisht për lëvizjen e këmbësorëve, e cila nuk është në nivel me rrugën automobilistike ose është e ndarë në mënyrë tjetër nga rruga?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A lejohet hapja e dyerve në mjetin e ndalur ose të parkuar?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat veprime të shoferit rrezikojn sigurinë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqja në të cilën kryqëzohen ose lidhen (bashkohen), dy a më shumë rrugë si dhe sipërfaqja e gjerë e komunikacionit (sheshet etj), e cila krijohet në kryqëzimin, përkatësisht me lidhjen e rrugëve?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar gjatë ngasjes natën?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat mjete mund t’i drejtoni me patentë shofer të kategorisë B?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Ç’fare është ngjyra bazë e shenjave të obligimit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Me çka vlerësohen marrëdhëniet e ndërsjella të pjesëmarrësve në komunikacion?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e ndërprer në rrugë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon ndalim komunikacionin për mjetet transportuese?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë, në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit nëpër kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka nënkuptojmë me sistemin frenues të mjetet motorike?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
A mund të pajisjen mjetet motorike me teknologji bashkohore?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat sisteme mundësojnë punën e motorit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
A janë të njëjta efektet e frenimit, të frenit punues dhe ndihmësi?