Test 15

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Autobusi është ndalur në vendndalje, në rrugë jashtë zonave urbane. Çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Në semafor janë të ndezura dritat me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë në të njëjtën kohë. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet të veprojë shoferi i automjetit A, kur është duke u tejkaluar nga automjeti tjetër?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat kryqëzime vlejnë rregullat e krahut të djathtë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në çka duhet të përqëndrojë vëmendjen shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë kufizimet për shoferët e rinj gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Çfarë forme kanë shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat mjete përfshihen në kategorinë B?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Kur bëhet rruga më e rrezikshme kur bjen shi?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë daljes nga autoudha?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Kur duheni ta rritni distancën e sigurisë kur lëvzini njëri pas tjetrit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren të gjithë treguesit e drejtimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si do të ngitni nëpër autoudhë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar nëse gjatë ngasjes është formuar pyka ujore (akuaplaning)?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë lejon përparësinë e kalimit për mjetet nga ana e kundërt?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e ndërprerë në rrugë?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si ndikon temepratura e lartë në kabinën e shoferit?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?