Test 16

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqesin shenjat e trafikut?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar shoferi i automjetit të udhëtarëve (veturës), deri sa jeni duke e tejkaluar?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Jashtë zonës urbane në rrugën nacionale e keni ndalur mjetin për shkak defektit. Çfarë kujdesi duhet të keni?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilët shoferë duhet ta mbajnë helmetën mbrojtëse?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar brenda zonës urbane nëse me shenjë trafiku nuk është përcaktuar ndryshe?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon ngasjen në qytet?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Nëse vjen deri te ngecja në autoudhë, si duhet të sillen shoferët e automjeteve në kolona?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ç'farë domethenie ka ngjyra e verdhë e panderprerë në semafor?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka ia mundëson shoferit përcjelljen e kushteve të trafikut në kryqëzim?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çka mundësojnë njohuritë dhe përvoja në trafik?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A duhet të sinjalizojë shoferi pas tejkalimit gjatë kthimit në shiritin në të cilin ka lëvizur para tejkalimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat shenja të urdhrave të prera nuk e kanë formën e rrethit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ngasja bëhet e rrezikshme?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat zona fëmijës i cili i ka mbushur nëntë vjet i lejohet drejtimi i biçikletës?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Cili pjesëmarrës duhet të lëvizë i fundit nëpër kryqëzim?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Pas cilës shenjë na lejohet lëvizja djathtas?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çka do të thotë ndezja e dritës së kuqe së bashku me shigjetën plotësuese në semafor?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Nën cilat kushte do të veprojë alkooli më shpejtë te shoferi?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Çfarë ndikimi kanë amortizatorët e dëmtuar?