Kosovë - Test 16

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat janë rreziqet e mundëshme gjatë ngasjes si në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqesin shenjat e komunikacionit?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në shi?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar brenda vendbanimit nëse me shenjë nuk është përcaktuar ndryshe?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit para anashkalimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje deri tre minuta, përveç ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili kthehet në rrugën anësore në hyrjen e se cilës nuk ekziston vendkalimi i këmbësorve?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cila janë shënimet tërthore ne rrugë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilët janë pjesmarrësit më të rrezikuarit në komunikacionin rrugor?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës automobilistike e destinuar për kalimin e këmbësorëve nëpër shtresën në fjalë e shënuar me shenja përkatëse?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Ku duhet ta zvogëloni shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A pengon përdorimi i telefonit mobil gjatë ngasjes?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër shi?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili tejkalohet?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënje ka ndezja e dritës së gjelbër në semafor?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë lejon përparësin e kalimit për mjetet nga ana e kundërt?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si bëhen kontrollimet teknike?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë zvoglojnë aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Nën cilat kushte do të veproj alkooli më shpejtë te shoferi?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikojnë vibracionet dhe zhurma e mjetit në aftësitë e shoferit?