Test 17

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron shenja e trafikut në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Shoferi e ka parkuar automjetin e udhëtarëve (veturën) në situatën si në foto. Si e vlerësoni këtë veprim?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Ku duhet ta zvogëloni shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka duhet të kenë parasysh shoferët e rinj dhe pa përvojë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A mund ta drejtojë biçikletën fëmija më i ri se nëntë vjeç në zonën e trafikut të qetë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet, kalimi me mjet pranë një mjeti tjetër të ndalur a të parkuar, ose pranë një objekti që gjendet në shiritin e trafikut nëpër të cilin lëviz mjeti rrugor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet shoferit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon sjelljen e rrezikshme në trafikun rrugor?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si dallohen shenjat e trafikut?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste në kryqëzim duhet të jepni përparësi kalimi mjetit që vjen nga krahu i majtë i juajë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A ju lejohet tejkalimi në kryqëzim, i cili është rregulluar me shenjë të trafikut?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet të veprojnë pjesmarrësit në trafik kur domethënia e shenjës dallon nga rregulla e krahut të djathtë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e ndërprerë në rrugë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon tarfikun për transportin publikë të udhëtarëve?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat pajisje mundësojnë shikueshmërinë e mirë nga mjeti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Në cilat raste përjashtohet e drejta e kompensimit në rast aksidenti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cili është roli i ESP -Programi Elektronik i Stabilitetit?