Kosovë - Test 18

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si duhet shënuar automjeti i ndalur në autostradë, për arsye defekti?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur doni të kyçeni në komunikacion nga rruga e dheut, si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat veprime duhet shmangur gjatë ngasjes në kolonë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca në mes mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet mjeti të ketë në pjesën e përparme?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga pa sipërfaqe të ndërtuar rrugore dhe pa shtres rruge madje edhe në pikën e lidhjes me rrugën publike ka sipërfaqe të ndërtuar rruge?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si mund shoferi që me sjelljet e tijë të ndikoj pozitivisht në sigurinë rrugor?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A lejohet të tejkalojm në pjesën e rrugës të kufizuar me vijë të plotë gjatësore?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Kur duheni ta rritni distancën e sigurisë kur lëvzini njëri pas tjetrit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës automobilistike e destinuar për çkyçje të mjeteve nga rrjedha e komunikacionit në rrugë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si dallohen shenjat e komunikacionit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë shënimet gjatësore ne rrugë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cila rreziqet mund të shfaqen në rrugë një kahëshe me shumë shirita?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shofer i cili ka qenë pjesëmarrës në aksident me persona të vdekur?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë drita e verdhë vezulluese në semafor?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron afërsin e vendit ku shpesh herë fryejn erërat anësore?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
A ndikon katalizatori në ruajtjen e ambientit gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si duhet ta ruajmë ambijentin gjatë ngasjes dhe të kursejmë karburantin?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme të dështimit të frenit punues hidraulik?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka do të ndikoj në shpenzim të madh të karburantit?