Test 18

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat kushtet duhet të plotësojnë personat kur kafshët grahen natën ose ditën gjatë dukshmërisë së vështirësuar?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në perceptimin e drejtë të situatës në trafikun rrugor?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e biçiklistit kur qarkullon në rrugë publike gjatë dukshmërisë së dobësuar?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në rrugë me një kah?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi pjesëmarrës i aksidentit më dëme të mëdha materiale?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet shoferit të qerres?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet dhe përgjegjësitë e pjesëmarrësve në trafik?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Cilat janë shenjat gjatësore në rrugë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si mund të terhiqet mjeti i cili është në defekt?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziet e mundshme gjatë ngasjes natën?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Në semafor është e ndezur drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Në semafor është e ndezur drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë na tregon fillimin e motoudhës?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë tregon pozita e policit?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilat janë sistemet themelore në automjet që janë më rëndësi për sigurinë në trafikun rrugor?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si ndikojnë narkotikët (droga) në aftësitë e shoferit?