Kosovë - Test 19

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i veturës nga ana e djathtë, në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Fëmija vrapon në rrugë, si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit t’i përdor shenjat paralajmruese të zërit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat dritat përdoren gjatë ngasjes nëpër mjegull?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në cilat raste nuk lejohet të hyni në kryqëzim edhe nëse në semafor është e ndezur drita e gjelbër?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti motorik i destinuar për bartjen e personave dhe sendeve, masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk i kalon 3.500 kg?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si do të veproni para se të ndërroni shiritin e komunikacionit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si veprojnë shoferët e mjeteve që është shkaktuar aksident me dëme të vogëla materiale?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
S i q u h e t . m jeti motorik dhe mjetet e bashkangjitura të cilat në komunikacion rrugor marrin pjesë si tërësi?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit para tejaklimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse keni hasur shenjën afërsia e tunelit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi gjatë ngajes me ndikim të diellit të fortë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të çiklomotorit bartja e personit i cili është nën ndikimin e alkoolit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë dora e ngritur lartë e policit,si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhërave të prera?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Vetura e kuqe kthehet majtas, a është rreshtuar drejtë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si duhet ta ruajmë ambijentin gjatë ngasjes dhe të kursejm karburant?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka mundëson ndërruesi i shpejtësisë?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si evitohet lodhja gjatë ngasjes në relacione të gjata?