Test 19

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet të veprohet në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në rrugë jashtë zonave urbane me një shirit për një kah. Sa duhet të jetë distanca ndërmjet dy mjeteve të cilat tërheqin kamp-shtëpiza të cilat lëvzin njera pas tjetrës?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Kush është përgjegjës nëse personi nuk e ka përdorur rripinë e sigurisë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat forca ndikojnë në mjet?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga prej momentit të shtypjes së frenit punues e deri te ndalja e plotë e mjetit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si do të veproni kur personi i verbër e kalon rrugën?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Kur mund ta kaloni vendkalimin hekurudhor pa mbrojtëse me dritë të kuqe, pasi që treni ka kaluar?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në parashikimin e situatave në trafik?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat pajisje rezervë dhe shtesë duhet t’i posedojë automjeti i udhëtarëve (vetura)?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si duhet të jetë radhitja e veprimeve për të vështruar trafikun nga prapa nëse doni ta bëni tejkalimin?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat pajisje rezervë dhe shtesë duhet t’i posedojë automjeti i udhëtarëve (vetura)?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e gjelbër. Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron afërsinë e kryqëzimit me rrethrrotullim?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë drita e verdhë vezulluese në semafor?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilët janë faktorët që zvoglojnë aftësinë e shoferit për ngasje?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Parimisht cila dëme që i ka shkaktuar mjeti i mbulon sigurimi nga autopërgjegjësia?