Test 20

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni gjatë ngasjes së automjetit në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë gjatë lëvizjes në rrugë me borë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet ndrrimi i shiritit për kthim majtas, në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste jeni të detyruar të ndaleni para vendkalimit hekurudhor?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A duhet të sinjalizojë shoferi pas tejkalimit gjatë kthimit në shiritin në të cilin ka lëvizur para tejkalimit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të hyjë në kryqëzim në rast se dendësia është e tillë që ai me mjet do të ndalej në kryqëzim?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës qarkulluese në rrugët nacionale ku shiritat rrugorë janë të ndarë fizikisht, që shërben për lëvizje të mjeteve pa motor dhe të mjeteve të ngadalshme me veprim motorik, si: traktori, makinat e punës, motokultivatori apo të ngjashme?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziet e mundshme gjatë ngasjes natën?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat forca ndikojnë në mjet?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat drita përdoren natën gjatë tejkalimit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjet me veprim motorik dhe mjetet e bashkangjitura, të cilat në trafikun rrugor marrin pjesë si tërësi?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet sjellur gjatë ngasjes së mjetit natën?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka ia mundëson shoferit përcjelljen e kushteve të trafikut në kryqëzim?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Kur mjetet vijnë në kryqëzim nga kahu i kundërt dhe kthehen majtas, nga cila anë përballëkalohen?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes keni hasur një shtresë të madhe ujit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie kanë dritat e ndezura si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon ndalim kthimin djathtas?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit nëpër kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si është e rregulluar përparsia e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çfarë ndikimi kanë amortizatorët e dëmtuar?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka duhet kontrolluar te automjeti që të kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
A kanë ndikim negativ të gjitha medikamentet (barërat) te shoferi gjatë ngasjes?