Test 21

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si bëhet kthimi djathtas në kryqëzim, nëse me shenjë të trafikut nuk është përcaktuar ndryshe?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë gabimet për të cilat merret përkohësisht patentë shoferi?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit kur tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet rrethana kur nuk mund të vihet re a të dallohet qartë ambienti në të cilin ndodhet pjesëmarrësi në trafik, në përgjithësi prej muzgut deri në agim, si dhe gjatë kushteve të vështira atmosferike nga agimit deri në muzg?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A lejohet terëheqja e mjetit me defekt nëse sistemi i drejtimit nuk funksionon?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si do të veproni para se të ndërroni shiritin e trafikut?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës qarkulluese në rrugët nacionale ku shiritat rrugorë janë të ndarë fizikisht, që shërben për lëvizje të mjeteve pa motor dhe të mjeteve të ngadalshme me veprim motorik, si: traktori, makinat e punës, motokultivatori apo të ngjashme?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi të dinë shoferët e rinj dhe ata pa përvojë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjeteve me dy rrota?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet dhe përgjegjësitë e pjesëmarrësve në trafik?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e dhënë nga polici si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë na tregon se nuk lejohet ngasja me shpejtësi më të vogël se sa është e paraparë me shenjë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet pasur parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në semafor është e ndezur drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli te shoferi?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme të bllokimit të motorit