Test 22

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Autobusi hyn në shiritin e trafikut nga vendndalja e autobusit jashtë zonës urbane. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Jashtë zonës urbane në rrugën nacionale e keni ndalur mjetin për shkak defektit. Çfarë kujdesi duhet të keni?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni prasysh nëse keni hasur shenjën “Afërsia e tunelit”?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Kur duhet rritur distanca e sigurisë ndërmjetë mjeteve?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 30km/h deri 50 km/h brenda zones urbane?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës që shërben për lëvizje të biçikletave dhe të mopedëve, e cila shtrihet përgjatë rrugës qarkulluese që është e shënuar me vijë gjatësore në rrugën qarkulluese?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si është i rregulluar anashkalimi?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes nëpër tunel?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në perceptimin e drejtë të situatës në trafikun rrugor?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet rrethana kur nuk mund të vihet re a të dallohet qartë ambienti në të cilin ndodhet pjesëmarrësi në trafik, në përgjithësi prej muzgut deri në agim, si dhe gjatë kushteve të vështira atmosferike nga agimit deri në muzg?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Ku është ndaluar parkimi i mjetit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në perceptimin e drejtë të situatës në trafikun rrugor?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A është e lejuar që shoferi ta zvogëlojë shpejtësinë me frenim të vrullshëm?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore takohen mjetet e kategorisë së njëjtë, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballëkalimin?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e dyfishtë e plotë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron në afërsinë e ktheses në të djathtë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Në cilat raste dërgohet mjeti në kontrollim të jashtëzakonshëm teknik?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme të dështimit të frenit punues hidraulik?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që timoni dridhet gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cila mënyrë e ngasjes e ruan ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?