Test 22

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka paraqesin shenjat e trafikut dhe shenjat në rrugë në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në autoudhë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Pse është me rendësi që shoferi paraprakisht të njoftohet për kryqëzimin me shumë shirita për një kah?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Kur duhet të përdoret rripi i sigurisë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në çfarë distance vendosen shenjat e rrezikut nga vendi i rrezikut në rrugë jashtë zonës urbane?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në autoudhë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nese shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 50km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat shenja të trafikut e rregullojnë përparësnë e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka paralajmron drita e kuqe në vendkalimin hekurudhor?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet shoferit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat forca ndikojnë në mjet?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë në mes mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në autoudhë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit në defekt brenda zones urbane?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon afërsinë e vendkalimit për këmbësorë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse hasni në këtë shenjë të trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e plotë në rrugë?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme të dështimit të frenit punues hidraulik?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që timoni dridhet gjatë ngasjes?