Test 24

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Rruga ka dy shirita të trafikut në një kah të lëvizjes. A ju lejohet tejkalimi në kthesa të padukshme?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në rast të tejkalimit në situatën si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur autobusi hyn në rrugë nga vendndalja e autobusëve (brenda zonës urbane).
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A duhet të shënjëzohet ngarkesa gjatë transportit natën?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë tejkalimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese që shërben për kalim të këmbësorëve nëpër këtë shtresë, e cila është shënjuar me shenja përkatëse?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër borë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilët persona nuk lejohen të ulen në ulësen e përparme të mjetit të udhëtarëve (veturës)?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni se hyni në rrugën me një kah?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kthimi i mjetit për njëqind e tetëdhjetë (180) shkallë nga kahu i deritashëm i lëvizjes me qëllim të ndërrimit të kahut të lëvizjes?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Sa është gjatësia e grupit të kafshëve?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat mjete mund t’i drejtojë shoferi i cili posedon patentë shoferin e kategorisë ”B”?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur i afroheni kryqëzimit dhe në semafor ndriçon drita e kuqe?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron përpjetëzën e rrezikshme?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat pije nuk lejohet të konsumohen drejtëpërdrejtë para dhe gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet e obligueshme që duhet të ketë automjeti i udhëtarëve (vetura)?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme nëse në tabelën kontrolluese ndizet drita e kuqe e temperaturës?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?