Test 26

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Automjeti para jush ka dhënë treguesin e drejtimi për t’u kthyer majtas. A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni gjatë ngasjes në kushte të vështira atmosferike, nëpër mjegull?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cili automjet është duke lëvizur drejt?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në borë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në sa nëngrupe ndahen shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në perceptimin e drejtë të situatës në trafikun rrugor?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Në rrugën anësore nuk ekziston vendkalimi i këmbësorëve. Si do të silleni?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit ta ndërpresë kolonën e këmbësorëve?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë nacionale?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
A mund ta drejtojë biçikletën fëmija më i ri se nëntë vjeç në zonën e trafikut të qetë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Gjatë ngasjes në autoudhë keni kaluar gabimisht daljen e dëshiruar. Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballkalimin?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak të mosmbajtjes së distancës së sigurisë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në trafikun rrugor?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Automjeti i kuq kthehet majtas. Si është rreshtuar?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon ndalim trafiku për mjetet transportuese?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë dora e ngritur lart e policit si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si ndikon pirja e duhanit te shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat janë pasojat e shtypjes së ulët të ajrit në pneumatik (goma)?