Kosovë - Test 26

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqesi shenjat e komunikacionit?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A konsiderohet tejkalim lëvizja më e shpejt e mjetit në shiritin e majt të rrugës me dy apo me shumë shirita të komunikacionit në vendbanim?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Pse shoferët e rinjë edhe ata pa provoj e rrezikojnë sigurinë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë çkyçjes nga autostrada?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak mos mbajtjes së distancës?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ç’fare është ngjyra bazë e simboleve te shenjat e rrezikut?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A ju lejohet mjeteve me përparësi kalimi kur janë në intervenim ndërprerja e kolonës së këmbësorëve?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si të ngasni nëpër valë të gjelbërt?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet mjeti të ketë në pjesën e pasme?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të lihen në rrugë, trotuar dhe në brezin mbrojtës të rrugës?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bënë pjesë kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur ju takon mjeti si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon shtrirjen e rrugës djathtas?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Cili pjesëmarrës duhet të lëvizë i fundit nëpër kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si mund ta ruajm ambijentin gjatë Eko-ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka e karaktreizon Eko-ngasjen?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Për çka shërben mbështesi i kokës në ulsën e shoferit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çfarë ngjyre ka drita që ndizet në tabelën kontrolluese kur në automjet janë të ndezura dritat e gjata?