Test 27

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i motokultivatorit në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Shoferi ka parkuar automjetin e udhëtarëve (veturën) në situatën si në foto. Si e vlerësoni këtë veprim?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i tramvajit në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka mundësojnë njohuritë dhe përvoja në trafik?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Brenda zonës urbane rruga ka dy shirita për një kah, si do ta ngitni automjetin e udhëtarëve (veturën)?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në cilat vende është i ndaluar tejkalimi?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës apo rrugë lagjeje, e cila gjendet në afërsi të shkollës dhe e cila duhet të jetë e shënuar me shenjë të posaçme të trafikut?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në diell të fortë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si mund të evitohet aksidenti pas vërejtjes së rrezikut?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet prej një shiriti në shiritin tjetër të trafikut për lëvizje në të njëjtin kah, për shkak të rreshtimit ose lëvizjes më të shpejtë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat vende të rrugës mund të ketë akull?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë denimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 30km/h deri 50 km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballkalimin?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka pozita e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë nuk ju lejon lëvizjen majtas?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Cili pjesëmarrës duhet të lëvizë i fundit nëpër kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat pajisje mundësojnë punën e motorit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilës mënyrë të ngasjes duhet shmangur që të kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet e transmisionit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Parimisht cila dëme që i ka shkaktuar mjeti i mbulon sigurimi nga autopërgjegjësia?