Test 27

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Shoferi e ka parkuar automjetin e udhëtarëve (veturën) në situatën si në foto. Si e vlerësoni këtë veprim?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i motoçikletës në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veprojë shoferi i automjetit të bardhë, derisa tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë shenjat tërthore në rrugë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Ndaj cilëve pjesëmarrës në trafik nuk vlenë parimi i besueshmërisë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilët persona duhet të përdorin rripin e sigurisë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në autoudhë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në cilat raste nuk duhet të ndaleni para shenjës STOP?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur autobusi hyn në rrugë nga vendndalja e autobusëve (brenda zonës urbane).
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Pse shoferët e rinj dhe ata pa përvojë e rrezikojnë sigurinë në trafikun rrugor?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi të dinë shoferët e rinj dhe ata pa përvojë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si kominikojnë pjesëmarrësit në trafik?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Kur duhet të rritet distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat raste shoferi dërgohet në kontroll të jashtëzakonshëm shëndetësor?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të rrezikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çka paraqet shenja në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilët faktorët ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat janë pajisjet ndriçuese për ndriçimin e rrugës?