Test 28

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A i lejohet automjetit të udhëtarëve (veturës) parkimi në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat shenja të urdhrave të prera nuk e kanë formën e rrethit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Nëse vjen deri te ngecja në autoudhë, si duhet të sillen shoferët e automjeteve në kolona?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet rrethana kur nuk mund të vihet re a të dallohet qartë ambienti në të cilin ndodhet pjesëmarrësi në trafik, në përgjithësi prej muzgut deri në agim, si dhe gjatë kushteve të vështira atmosferike nga agimit deri në muzg?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në motoudhë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në rrugë me një kah?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës apo rrugë lagjeje, e cila gjendet në afërsi të shkollës dhe e cila duhet të jetë e shënuar me shenjë të posaçme të trafikut?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në rrugë të drejtë e të gjatë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në autoudhë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si do të veproni kur me mjet i afroheni kryqëzimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si duhet të jenë pneumatikët (gomat) në të njëjtin bosht?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë gabimet më të shpeshta të shoferëve nën ndikimin e alkoolit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikon temperatura e ulët në kabinen e shoferit?