Test 28

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni gjatë ngasjes në kushte të vështira atmosferike, nëpër mjegull?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të mjetit të rrisë shpejtësinë gjatë kohës derisa tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon rrugën me një kah?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në cilat rastet mjeti nuk duhet t’i ketë të ndezura dritat?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili i afrohet kryqëzimit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në perceptimin e drejtë të situatës në trafikun rrugor?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në tunel?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Në cilat raste në kryqëzim duhet të jepni përparësi kalimi mjetit që vjen nga krahu i majtë i juajë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat kolona nuk i lejohet shoferit që t’i ndërpresë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëviz në mes të rrugës me një kah?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë ngasjes natën, nëse në rrugë është e ndalur kafsha e egër?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit para dhe gjatë anashkalimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet pasur parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon fillimin e autoudhës?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e dhënë nga polici si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Për çka shërben “Kartoni i Gjelbër”?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Për çka shërben ndërruesi i shpejtësisë?