Kosovë - Test 28

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i motoçikletës në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse topi rrokulliset para jush?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjysëm barrierat kan filluar të ngritën?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat karakteristika të rrugës ndikojnë në rritjen e sigurisë në komunikacionin rrugor?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga pa sipërfaqe të ndërtuar rrugore dhe pa shtres rruge madje edhe në pikën e lidhjes me rrugën publike ka sipërfaqe të ndërtuar rruge?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar nëse gjatè ngasjes fryen erërat e mëdha anësore?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër mjegull?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse rruga ështè e mbuluar me akull?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga pa sipërfaqe të ndërtuar rrugore dhe pa shtres rruge madje edhe në pikën e lidhjes me rrugën publike ka sipërfaqe të ndërtuar rruge?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca ndërmjet mjeteve?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në rrugë të drejtë e të gjatë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Nën cilat kushte mund të shfaqet pyka ujore (akuaplaning)?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren të gjithë treguesit e drejtimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Sipas kësaj situate, a ju lejohet këmbësorve kalimi i rrugës?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e komunikacionit tregon kufizimin maksimal të shpejtësisë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit të mjeteve në këtë kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet që dobësohet bateria?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ndikon shtypja e ulët e ajrit në pneumatik (goma)?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ndikon shtypja e ulët në pneumatik (goma)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si të ruhet ambienti?