Test 29

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si duhet shënuar automjeti i ndalur në autoudhë, për arsye defekti?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të mbajë si shenjë identifikimi personi i verbër kur merr pjesë në trafik pa praninë e personit përcjellës?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Sa mjete bashkangjitëse mund të tërhiqen në autoudhë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi për shoferin sa i përket shenjave të trafikut?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Ku është i ndaluar tejkalimi?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit kur tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë shkaqet që shoferët e rinj dhe pa përvojë shkaktojnë aksidente rrugore?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Shoferi gjendet jashtë mjetit të vet në rrugën qarkulluese. A është i detyruar ta mbajë jelekun reflektues?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Cilët janë pjesëmarrësit më të rrezikuar në trafikun rrugor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si do ngasni mjetin në rrugë me tre shirita, ku trafiku zhvillohet në dy kahe?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Kur konsiderohen se janë mjete me përparësi kalimi?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndikojnë negativisht në sigurinë e trafikut rrugor?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse gjatë ngasjes keni hasur në dy trekëndësha të sigurisë të vendosur në rrugë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë/tabelë tregon shtrirjen e rrugës me përparësi kalimi djathtas?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Sipas kësaj situate, a iu lejohet këmbësorëve kalimi i rrugës?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe të kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilët faktorë shkaktojnë lodhjen e shoferit?