Test 3

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i motokultivatorit në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Nga çka varet rruga e frenimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili hasë mjetet nën përcjellje?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Shoferi gjendet jashtë mjetit të vet në rrugën qarkulluese. A është i detyruar ta mbajë jelekun reflektues?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni nëse me mjetin e juaj lëvizni jashtë zonës urbane?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat kolona nuk i lejohet shoferit që t’i ndërpresë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Në cilat raste duhet pasur kujdes të shtuar gjatë ngasjes?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballëkalimin?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballëkalimin?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet shoferit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet të vendoset ngarkesa në mjet?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit nëpër kryqëzim?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e trafikut tregon se jeni duke lëvizur në rrugën ku trafiku zhvillohet në një kah?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Cila dritë ndizet në semafor pas dritës së verdhë të pandërprerë?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Çka nënkuptojmë me sistemin frenues të mjeteve?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Në cilat raste fiket motori, që të ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe të kursehet karburanti?