Test 30

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet te keni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka paraqesin shenjat e trafikut si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet llogaritur në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e automjetit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si mund të terhiqet mjeti i cili është në defekt?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet dokumenti publik i cili përdoret gjatë shkaktimit të aksidenteve në trafikun rrugor me dëme të vogla materiale, i cili lëshohet nga organi kompetent?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Kur shoferi i automjetit duhet t’i ketë të ndezura dritat e shkurtra ose dritat e ditës?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit ta ndërpresë kolonën e këmbësorëve?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” . Çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet bashkësia e mjetit e cila përbëhet nga mjeti tërheqës dhe nga mjeti i bashkëngjitur, të lidhura ndërmjet vete me një mekanizëm nyjor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin në rrugë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat forca ndikojnë në mjet?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilët tregues të drejtimit ndizën gjatë ngasjes prapa?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh që të zhvillohet rrjedha normale e trafikut?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka pozita e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon trafikun në një kah të lëvizjes?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Për çka shërben “Kartoni i Gjelbër”?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çfarë rreziku paraqet pirja e duhanit gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si evitohet lodhja gjatë ngasjes në relacione të gjata?