Test 30

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet te keni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si mund të kontrollohet gjendja teknike e automjetit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili i afrohet kryqëzimit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Deri ku vlejnë shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Pse nuk i lejohet shoferit ngasja me shpejtësi shumë të vogël se sa parashihet me shenjë të trafikut?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilët janë pjesëmarrësit më të rrezikuar në trafikun rrugor?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si do të ngitni nëpër valë të gjelbërt?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të tejkalohen?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh sa i përket distancës së sigurisë nëse rruga është e rrëshqitëshme për sh
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër mjegull?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron afërsinë e vendit ku shpesh herë fryejn erërat anësore?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e ndërprerë në rrugë?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Për çka shërben friksioni (kuplungu)?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si duhet ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes dhe të kursejmë karburantin?