Test 31

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes si në këtë situatë (me shi)?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në rast të tejkalimit të biçiklistit?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Për cilat mjete vlenë kufizimi i shpejtësisë maksimale 40 km/h?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e ndaljes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet ta ngasë mjetin shoferi në rrugë publike?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër borë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë kufizimet për shoferët e rinj gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ndaj cilëve pjesëmarrës në trafik nuk vlenë parimi i besueshmërisë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Cilët persona nuk lejohen të ulen në ulësen e përparme të mjetit të udhëtarëve (veturës)?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Ku është ndaluar parkimi i mjetit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A duhet me shenjë përkatëse të shënohet mjeti i cili drejtohet nga personi me aftësi të kufizuar?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilët shoferë e rrezikojnë sigurinë në trafik?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie kanë dritat e ndezura në semafor?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e gjelbër vezulluese (me ndërprerje) në semafor?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron afërsinë e vendit ku mund të ketë ngrica në rrugë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë dhe në cilin grup bën pjesë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse hasni në këtë shenjë të trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur i afroheni kryqëzimit dhe në semafor ndriçon drita e kuqe?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Çka do të ndikojë në shpenzim të madh të karburantit?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që timoni dridhet gjatë ngasjes?