Test 32

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Kur duhet vendosur dy trekëndësha të sigurisë, si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i dy mjeteve njëkohësisht?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Shoferi e ka parkuar automjetin e udhëtarëve (veturën) në situatën si në foto. Si e vlerësoni këtë veprim?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në autoudhë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në motoudhë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Pas një kohe ngasjeje (udhëtimi) të gjatë, doni të dilni nga autoudha. Çka duhet pasur parasysh në këtë rast?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Nga çka varet rruga e frenimit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ku është i ndaluar ndalja e mjetit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi i mjeteve drejtëpërdrejt para dhe në kryqëzim?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Për cilat mjete vlenë kufizimi i shpejtësisë maksimale 80 km/h?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon sjelljen e rrezikshme në trafikun rrugor?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cilat nga shenjat bëjnë pjesë në grupin e shenjave të lajmërimit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie kanë dritat e ndezura si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Çka duhet kontrolluar te automjeti që të kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat janë gabimet më të shpeshta të shoferëve nën ndikimin e alkoolit?