Test 32

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni gjatë ngasjes jashtë zonës urbane në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja ose parkimi i automjetit në fushën për orientimin e trafikut rrugor?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cila janë shenjat tërthore në rrugë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në cilat raste në kryqëzim nuk respektohet semafori?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa gjatësore e rrugës qarkulluese që shërben për lëvizje të mjeteve rrugore në një kah me një apo me më shumë shirita të trafikut?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në sa nëngrupe ndahen shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A ju lejohet ndërrimi i shiritit të trafikut, nëse është i kufizuar me vijë të ndërprerë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Pse shoferët e rinj edhe ata pa përvojë e rrezikojnë sigurinë në trafikun rrugor?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti me dy ose me tri rrota, tek i cili pa marrë parasysh mënyrën se si vihet në lëvizje, shpejtësia e konstruksionit nuk i kalon dyzet e pesë (45) km/h, kapaciteti i punës së motorit me djegie të brendshme është deri në pesëdhjetë (50) cm3 ose me fuqi të vazhdueshme që vihet në lëvizje me elektromotor i cili nuk e kalon fuqinë katër (4) kW?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në çfarë distance vendosen shenjat e rrezikut nga vendi i rrezikut në rrugë jashtë zonës urbane?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë shkaqet që shoferët e rinj dhe pa përvojë shkaktojnë aksidente rrugore?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si e kuptoni se mjeti transporton fëmijë /nxënës në mënyrë të organizuar?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi gjatë ngasjes nëpër autoudhë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka do të thotë ndezja e dritës së kuqe së bashku me shigjetën plotësuese në semafor?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron afërsinë e vendit ku shpesh herë fryejn erërat anësore?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e gjelbër vezulluese (me ndërprerje) në semafor?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe të kursehet karburanti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që në tablen kontrolluese ndizet shenja e “vajit të motorit”?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Për ç’arsye timoni mund të tërheq anash gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çfarë ndikimi kanë amortizatorët e dëmtuar?