Kosovë - Test 32

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Jeni rreshtuar në shiritin e djathtë, ndërsa dëshironi të ktheheni majtas, si do të veproni?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes jashtë vendbanimit në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Sa mjete bashkangjitëse mund të tërhiqen në rrugë magjistrale?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundëshme kur autobusi është i ndalur në vendndalje e ju jeni duke lëvizur përballë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si do të rreshtoni në kryqëzim me rreth rrotullim me tre shirita i cili ka tri dalje?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje deri tre minuta, përveç ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në autostradë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si aktivizohet drita për ndriçimin e rrugës gjatë ngasjes prapa?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë parakushtet që shoferi të marr vendim të drejtë dhe të reagon me kohë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes rrugore, e destinuar në rend të parë për lëvizjen e mjeteve rrugore?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në tunel?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit ta ndërprej kolonën e këmbësorve?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilët persona nuk lejohen të ulen në ulësen e përparme të vetures?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilën grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka pozita e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë nadalon komunikacionin për transportit publikë-udhëtarëve?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur në semafor është e ndezur drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje)?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çfarë ngjyre ka drita që ndizet në tabelën kontrolluese kur në automjet janë të ndezura dritat e gjata?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka duhet të keni parasysh që të kemi Eko-ngasje?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka është me rëndësi të kontrollohet te timoni?