Test 33

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja e mjetit në rrugë, në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në motoudhë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëvizë në mes të rrugës me dy kahe?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Nga çka varet rruga e frenimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese që shërben për kalim të biçikletave dhe të mjeteve të tjera që lëvizin nëpër shiritin apo shtegun e biçikletave, e cila është e shënjuar me shenja përkatëse?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në cilat raste duhet rritur distanca e sigurisë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër shi?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili takon mjetin me përparësi kalimi?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa gjatësore e rrugës qarkulluese që shërben për lëvizje të mjeteve rrugore në një kah me një apo me më shumë shirita të trafikut?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili hasë mjetet nën përcjellje?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilët shoferë duhet ta mbajnë helmetën mbrojtëse?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në parashikimin e situatave në trafik?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cilët pjesëmarrës e kanë kalimin e lirë sipas pozitës së policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ju detyron të bëni kthimin gjysmërrethor?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Sa mund të jetë hapi i lirë i lëvizjës së timonit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si mund të ndikojë alkoholi te shoferi?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilët janë faktorët që zvoglojnë aftësinë e shoferit për ngasje?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli te shoferi?