Kosovë - Test 34

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i veturës në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Nga cila anë ju lejohet anashkalimi në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër mjegullë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Nën cila kushte zvogëlohet kontakti (puthitja) i rrotave me rrugë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në borë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqa e rregulluar posaçërisht për lëvizjen e këmbësorëve, e cila nuk është në nivel me rrugën automobilistike ose është e ndarë në mënyrë tjetër nga rruga?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit t’i përdor shenjat paralajmëruse të zërit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Gjatë ngasjes në autostradë keni kaluar gabimisht daljen e dëshiruar si do të veproni?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet verpruar shoferi ku prapa tij është formuar kolona më shumë se 5 mjete?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë një mjeti të ndalur ose të parkuar apo pranë një objekti tjetër që gjendet në shiritin e komunikacionit nëpër të cilën lëviz mjeti rrugor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në komunikacionin rrugorë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat mjete mund t’i dretoj shoferi i cili posedon patentë shoferin e kategorisë “B” ?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat vende më së shpeshti formohet kolona?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Në cilin grupë të shenjave bënë pjesë kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë tregon pozita e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cili udhëtregues ju tregon rrugën për në autostradë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje), si do të veproni?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si të ruhet ambienti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme nëse në tabelën kontrolluese ndizet drita e kuqe e temperaturës?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cili është roli i pneumatikëve (gomave)?