Test 34

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si do të veproni para se të filloni tejkalimin?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili gjendet ose has në vendin e aksidentit ku ka persona të lënduar?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë kohës derisa ju tejkalon mjeti tjetër?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës që shërben për lëvizje të biçikletave dhe të mopedëve, e cila shtrihet përgjatë rrugës qarkulluese që është e shënuar me vijë gjatësore në rrugën qarkulluese?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Për cilat mjete vlenë kufizimi i shpejtësisë maksimale 80 km/h?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka kuptohet me kulturë në trafik?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit para dhe gjatë tejkalimit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese që shërben për kalim të biçikletave dhe të mjeteve të tjera që lëvizin nëpër shiritin apo shtegun e biçikletave, e cila është e shënjuar me shenja përkatëse?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në trafikun rrugor?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në çka duhet të përqëndrojë vëmendjen shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ngasja bëhet e rrezikshme?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni se jeni duke lëvizur nëpër autoudhë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë tregon pozita e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndriçuese ndalon lëvizjen përgjatë shiritit mbi të cilin është vendosur shenja?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Në cilat rrota vepron freni punues?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë shkaktojnë lodhjen e shoferit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë zvoglojnë aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Në cilat raste dërgohet mjeti në kontrollim të jashtëzakonshëm teknik?