Test 35

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë paralajmëron shenja e trafikut në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet te keni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i motoçikletës në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë nacionale?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e biçiklistit kur qarkullon në rrugë publike gjatë dukshmërisë së dobësuar?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat shpejtësi vlejnë në autoudhë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo mjet transporti që lëviz nëpër rrugë, përveç karrocave lëvizëse pa motor për persona me aftësi të kufizuara dhe mjeteve transportuese të fëmijëve?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Ngarkesa në mjetin e udhëtarëve (veturë) kalon pikën më të skajshme më tepër se 1m në anën e pasme. Si duhet të shënohet?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilët persona janë të liruar nga përdorimi i rripit të sigurisë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës që shërben për lëvizje të biçikletave dhe të mopedëve, e cila shtrihet përgjatë rrugës qarkulluese që është e shënuar me vijë gjatësore në rrugën qarkulluese?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh sa i përket distancës së sigurisë nëse rruga është e rrëshqitëshme për sh
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse e drejtoni traktorin?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni nëse me mjetin e juaj e tërhiqni kamp-shtëpizën?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A iu lejohet mjeteve me përparësi kalimi kur janë në intervenim ta ndërpresin kolonën e këmbësorëve?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cila dritë ndizet në semafor pas dritës së verdhë të pandërprerë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon fillimin e autoudhës?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Automjet i kuq kthehet majtas. Si është rreshtuar?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli te aftësia e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Sa është thellësia e vijave te pneumatikët e verës te automjeti i udhëtarëve?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si mund të ruhet ambienti gjatë ngasjes Eko-ngasja?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Për çka shërben ndërruesi i shpejtësisë?