Test 36

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka paraqesin shenjat e trafikut dhe shenjat në rrugë në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Gjatë lëvizjes në autoudhë si në këtë situatë, nëpër cilin shirit të trafikut duhet të lëvizni?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ndikon alkooli më shpejt?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë kufizimet për shoferët e rinj gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes nëpër rrugë me akull?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo mjet që lëviz në rrugë me fuqi të motorit të vet, i cili sipas konstruksionit, pajisjeve, veglave e pajimeve është paraparë për transport të personave, përkatësisht të ngarkesave / mallit, për kryerje të punëve a për tërheqje të mjeteve të bashkëngjitura, përveç mjeteve që lëvizin nëpër binarë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A lejohet nisja e vrullshme nga vendi?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ndalohet tejkalimi?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo mjet transporti që lëviz nëpër rrugë, përveç karrocave lëvizëse pa motor për persona me aftësi të kufizuara dhe mjeteve transportuese të fëmijëve?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Për cilat mjete vlenë kufizimi i shpejtësisë maksimale 40 km/h?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjysmëbarrierat kanë filluar të ngriten?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Me çka vlerësohen marrdhëniet e ndërsjella të pjesëmarrësve në trafik?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë mjete me përparësi kalimi?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka pozita e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon rrugën me një kah?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka duhet kontrolluar në pneumatikët (gomat) e mjetit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka shërben tabela kontrolluse (komanduese) në automjet?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat pije nuk lejohet të konsumohen drejtëpërdrejtë para dhe gjatë ngasjes?