Test 36

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet llogaritur në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veprojë shoferi i automjetit A, kur është duke u tejkaluar nga automjeti tjetër?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka lajmëron shenja e trafikut në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A mund të anulohet patentë shoferi?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Ç'farë domethenie ka ngjyra e verdhë e panderprerë në semafor?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilët tregues të drejtimit ndizën gjatë ngasjes prapa?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Cilat forca ndikojnë në mjet?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka duhet pasur parasysh kur i afroheni një kryqëzimi me rrethrrotullim me shumë shirita të trafikut?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë tejkalimit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Jeni ndalur për t’i zbritur fëmijët nga mjeti, çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Cilat janë mjete me përparësi kalimi?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka konsiderohet hyrje në trafik?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Kur duhet rritur distanca e sigurisë ndërmjetë mjeteve?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A lejohet lëvizja prapa në tunel?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron përpjetëzën e rrezikshme?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafiku?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Cilët pjesëmarrës në trafik e kanë kalimin e lirë sipas pozitës së policit?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?