Kosovë - Test 37

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqesin shenjat e komunikacionit?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Ç’farë forme kanë shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Deri ku vlejnë shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të tejkaloj mjetin tjetër drejtpërdrejt para dhe në kryqëzim?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kthimi me mjet për 180 shkallë nga kahja e deritashme e lëvizjes për arsye të futjes në kahje të kundërt të lëvizjes?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A i lejohet këmbësorit të kalojë rrugën jashtë vendkalimit të këmbësorëve?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në çfarë distance para kryqëzimi ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e shoferit të mirë dhe të sigurtë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës automobilistike e destinuar për kalimin e këmbësorëve nëpër shtresën në fjalë e shënuar me shenja përkatëse?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat raste jeni të detyruar të ndalni para vendkalimit hekurudhor?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” , nuk ka vijë ndalse, çka duhet të keni parasyshë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në rrugë një kahëshe?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Nga çka varet koha e reagimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilën grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bënë pjesë kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paraqet shenja në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë nuk ju lejon lëvizjen drejt?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë pasojat e shtypjes së ulët të ajrit në pneumatik (goma)?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
A ndikon ngasja e mjetit në Ekologji?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme nëse gjatë ngasjes ndizet drita kontrolluese e alterantorit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cila mënyrë e ngasjes ndikon në kursimin e karburantit dhe të mbrohet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasje)?