Test 38

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes si në këtë situatë (me shi)?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Kur duhet vendosur dy trekëndësha të sigurisë, si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Sa mjete bashkangjitëse mund të tërhiqen në autoudhë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka paralajmron drita e kuqe në vendkalimin hekurudhor?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga publike e paraparë vetëm për lëvizje të automjeteve, e cila është e shënuar si e tillë me shenjë përkatëse të trafikut?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse fryen era anësore?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çfarë forme kanë shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si do të veproni kur personi i verbër e kalon rrugën?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet, kalimi me mjet pranë një mjeti tjetër të ndalur a të parkuar, ose pranë një objekti që gjendet në shiritin e trafikut nëpër të cilin lëviz mjeti rrugor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferë i cili ka qenë pjesëmarrës në aksident me persona të vdekur?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak të mos mbajtjes së distancës së sigurisë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë kufizimet për shoferët e rinj gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit me defekt natën?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
A duhet të respektojnë shenjën e dhënë nga polici të gjithë pjesëmarrësit në trafik?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë lejon përparësinë e kalimit për mjetet nga ana e kundërt?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si duhet ruajtur ambijentin gjatë ngasjes (Eko-ngasja)?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ndikojnë vibracionet dhe zhurma e mjetit në aftësitë e shoferit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?