Test 38

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit defekt në autoudhë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat rreziqe mund të shfaqen në rrugë një kah dhe me shumë shirita të trafikut?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A i lejohet këmbësorit të kalojë rrugën jashtë vendkalimit të këmbësorëve?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cila janë shenjat tërthore në rrugë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çfarë janë shenjat që i jep personi i autorizuar?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Për sa herë do të rritet rruga e frenimit nëse shpejtësia rritet dyfish?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Cilat nga shenjat e rrezikut vendosen drejtpërdrejt para vendit të rrezikut?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes keni hasur një shtresë të madhe ujit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat rregullat vlejnë për këmbësorë gjatë lëvizjes jashtë zonës urbane?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Ku është i ndaluar tejkalimi?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si është e rregulluar përparsia e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cili udhëtregues ju tregon rrugën për në autoudhë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Në cilat rrota vepron freni punues?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat janë masat për ruajtjen e ambientit?