Kosovë - Test 4

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Jeni duke lëvizur prapa veturës ngjyrë hirit, çka do të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë kryqëzim?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A lejohet parkimi i mjetit në trotuar, në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si duhet të sistemohet ngarkesa në mjet?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili ndërron shiritin e komunikacionit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili haset në vendin e aksidentit ku ka persona të lënduar?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kthimi me mjet për 180 shkallë nga kahja e deritashme e lëvizjes për arsye të futjes në kahje të kundërt të lëvizjes?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Për sa herë do të rritet rruga e frenimit nëse shpejtësia rritet dyfishë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili takon mjetin me përparësi kalimi?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Sa është mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorisë “B+E”?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa gjatësore e rrugës automobilistike, e destinuar për lëvizjen e mjeteve rrugore në një kahe, me një apo me më shumë shirita komunikacionit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes kur fryen erërat e forta anësore?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A i lejohet ndërrimi i shiritit të komunikacionit, kur ai është i kufizuar me vijë të ndërprerë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi në kryqëzim i cili është rregulluar me shenjë të komunikacionit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat vende lajmrohen më së shpeshti erërat anësore?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit,dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron afërsin e kryqëzimit me rreth rrotullim?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Cili pjesëmarrës duhet të lëvizë i fundit nëpër kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka ndikon në rritjen e shpenzimve të karburantit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli te shoferi?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka duhet të kontrollohet te pneumatikët (gomat)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si evitohet lodhja gjatë ngasjes në relacione të gjata?