Test 4

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Rruga ka dy shirita të trafikut në një kah të lëvizjes. A ju lejohet tejkalimi në kthesa të padukshme?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në rast të tejkalimit në situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Sa është gjatësia e grupit të kafshëve?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat mjete mund t’i drejtojë shoferi i cili posedon patentë shoferin e kategorisë ”B”?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese që shërben për kalim të biçikletave dhe të mjeteve të tjera që lëvizin nëpër shiritin apo shtegun e biçikletave, e cila është e shënjuar me shenja përkatëse?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat mjete në defekt nuk lejohen të tërhiqen në litar?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Pse nuk vlen parimi i besimit ndaj fëmijëve?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili në kryqëzim kthehet majtas?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës e cila kalon përtej binarëve hekurudhorë ose të tramvajit në të njëjtin nivel, e cila mund të jetë e siguruar fizikisht me mbrojtëse dhe gjysmëmbrojtëse, me shenja të trafikut apo e pasiguruar?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat dokumente duhet t’i mbajë me vete shoferi gjatë drejtimit të mjetit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A lejohet shpejtësia më e madhe se 50 km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon sigurinë e shoferit në trafikun rrugor?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka pozita e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndriçuese tregon se duhet ta ndërroni shiritin e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie kanë dritat e ndezura në semafor?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikon pirja e duhanit nga ana e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ndikon shtypja e ulët e ajrit në pneumatikë (goma)?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si duhet të jenë pneumatikët (gomat) në të njëjtin bosht?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?