Test 4

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veprohet në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në autoudhë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ngasja bëhet e rrezikshme?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë kufizimet për shoferët e rinj gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë hyrjes në autoudhë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Sa është mosha minimale e fëmijëve për ta drejtuar biçikletën?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni se jeni duke lëvizur nëpër autoudhë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në tunel?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
A lejohet terëheqja e mjetit me defekt nëse sistemi i drejtimit nuk funksionon?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çfarë zëri aukustik duhet të japë mjeti?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë ngasjes natën, nëse në rrugë është e ndalur kafsha e egër?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si do të veproni para se të ndërroni shiritin e trafikut?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili gjendet ose has në vendin e aksidentit ku ka persona të lënduar?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon trafikun për mjetet transportuese-kamionë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e policit si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Çfarë rreziku paraqet pirja e duhanit gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cila mënyrë e ngasjes ndikon në kursimin e karburantit dhe në mbrojtjen e ambientit (Eko-ngasja)?