Kosovë - Test 40

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproj shoferi i veturës së bardhë, deri sa tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë, gjatë lëvizjes në rrugë me borë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi pjesëmarrës i aksidentit më dëme të mëdha materiale?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi, në kryqëzim me rrethrrotullim?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballkalimi është i vështirsuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesëmarrësi në komunikacion i cili në rrugë drejton mjetin rrugor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon sigurinë e shoferit në komunikacionin rrugor?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar nëse fëmija ndalet i pavendosur në vendkalim të këmbësorëve?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë kyçjes në autostradë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje deri tre minuta, përveç ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Pse aksidentet zingjirore janë më të shpeshta në autostradë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasyshë kur ju afroheni një kryqëzimi me rrugë me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilave veprime duhet shmangur gjatë ngasjes në kthesa të dyfishta?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat dokumente duhet ti ketë me vete shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron afërsin e vendit ku mundë të ketë ngrica në rrugë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e gjelbër, si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cili është roli i pneumatikëve (gomave)?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Për çfarë shërben tabela kontrolluese te automjeti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë dëmet që ja shkakton komunikacioni ambientit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Në cilat raste dergohet mjeti në kontrollë të jashtëzakonshëm?