Test 40

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Gjatë ngasjes keni hasur në situatën si në foto. Ç keni parasysh?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni gjatë ngasjes së automjetit në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë gjatë lëvizjes në rrugë me borë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka paralajmrojnë shenjat e rrezikut?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhen automjetet të cilat përdorin pajisje sinjalizuese me drita të kuqe të kaltër dhe pajisje akustike me intensitet të ndryshueshëm, si dhe me automjete të zakonshme të policisë gjatë sinjalizimit kur bëjnë përcjelljen e personalitete shtetërore ose mjetet tjera të autorizuar të cilët bëjnë përcjelljen e personaliteteve?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat pajisje rezervë dhe shtesë duhet t’i posedojë automjeti i udhëtarëve (vetura)?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak të mosmbajtjes së distancës?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet personit i cili drejton biçikletën?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në trafikun rrugor?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste jeni të detyruar të ndaleni para vendkalimit hekurudhor?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A duhet të sinjalizojë shoferi pas tejkalimit gjatë kthimit në shiritin në të cilin ka lëvizur para tejkalimit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të hyjë në kryqëzim në rast se dendësia është e tillë që ai me mjet do të ndalej në kryqëzim?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e plotë në rrugë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon rrugën nacionale?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit nëpër kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë pasojat e shtypjes së ulët të ajrit në pneumatikë (goma)?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ndikon pirja e duhanit nga ana e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ndikon shtypja e ulët e ajrit në pneumatikë (goma)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si duhet të jenë pneumatikët (gomat) në të njëjtin bosht?