Test 41

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Rruga ka dy shirita të trafikut në një kah të lëvizjes. A ju lejohet tejkalimi në kthesa të padukshme?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese. A ju lejohet kthimi djathtas?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë gjatë lëvizjes në rrugë me borë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit me defekt natën?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në motoudhë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat drita aktivizohen me rastin e përdorimit të frenit punues?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili tejkalohet?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Kur shoferi duhet ta zvoglojë shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Sa është koha mesatare e reagimit të shoferit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes keni hasur një shtresë të madhe ujit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në kulturën e trafikut?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren dritat e shkurtëra ?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Nga cila anë mund ta anashkalojë shoferi ishullin për këmbësorë i cili gjendet në mes të rrugës me një kah?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A duhet ti përdorni dritat e shkurtëra në tunel gjatë ditës?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në rrugë jashtë zonave urbane me një shirit për një kah, sa duhet të jetë distanca ndërmjet mjetit që tërheq kampshtëpizen dhe mjetit të transportit me mas mbi 3.500 kg, të cilat lëvzin njera pas tjetrës?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Automjeti i kuq kthehet majtas. Si është rreshtuar?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e trafikut na obligon të vazhdojmë lëvizjen vetëm drejt?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
A duhet të respektojnë shenjën e dhënë nga polici të gjithë pjesëmarrësit në trafik?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si duhet të jenë pneumatikët (gomat) në të njëjtin bosht?