Test 42

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet të veprohet në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A lejohet parkimi i mjetit në trotuar, në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Autobusi hyn në shiritin e trafikut nga vendndalja e autobusit jashtë zonës urbane. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar brenda zonës urbane nëse me shenjë trafiku nuk është përcaktuar ndryshe?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk iu lejohen udhëtarëve gjatë ngasjes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë hyrjes në rrugë nga garazhi?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat karakteristika të rrugës ndikojnë në rritjen e sigurisë në trafikun rrugor?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak të mosmbajtjes së distancës së sigurisë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren dritat e shkurtëra?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kthimi i mjetit për njëqind e tetëdhjetë (180) shkallë nga kahu i deritashëm i lëvizjes me qëllim të ndërrimit të kahut të lëvizjes?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Kur duhet të përdoret rripi i sigurisë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni prasysh nëse keni hasur shenjën “Afërsia e tunelit”?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Kur duhet rritur distanca e sigurisë ndërmjetë mjeteve?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 30km/h deri 50 km/h brenda zones urbane?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e dhënë nga polici si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë nuk ju lejon lëvizjen drejt?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si duhet ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes dhe të kursejm karburant (Eko-ngasja)?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilët faktorët ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?