Test 43

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i dy mjeteve njëkohësisht?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat veprime janë të lejuara në këtë pjesë të rrugës?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i qerres në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet shoferit të qerres?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Pas një kohe ngasjeje (udhëtimi) të gjatë, doni të dilni nga autoudha. Çka duhet pasur parasysh në këtë rast?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A ju lejohet të tejkaloni mjetin tjetër drejtpërdrejt para dhe në kryqëzim?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese që shërben për kalim të këmbësorëve nëpër këtë shtresë, e cila është shënjuar me shenja përkatëse?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka duhet të ketë parasysh shoferi gjatë ngasjes nëpër borë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çfarë kujdesi do të keni nëse terhiqni rimorkion e lehtë me automjetin e udhëtarëve (veturë)?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë shenjat gjatësore në rrugë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A lejohet që ngarkesa në mjet të kalojë më tepër se një metër në pjesën e përparme?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A lejohet ngarkesa në mjet kalon pikën më të skajshme në anën e pasme më tepër se 1m?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi te perciptimi i situatës së rrezikshme në trafik?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Sa metra ndriçojnë rrugën tufa e dritave të shkurtëra të automjetit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e dyfishtë e kombinuar?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon rekomandimin e shpejtësisë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet e transmisionit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ndikojnë narkotikët (droga) në aftësitë e shoferit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
C. ilat janë pasojat e shtypjes së ulët të ajrit në pneumatik (goma)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko -fizike të shoferit?