Test 44

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cilat veprime janë të lejuara në këtë pjesë të rrugës?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni gjatë ngasjes jashtë zonës urbane në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Gjatë lëvizjes në autoudhë si në këtë situatë, nëpër cilin shirit të trafikut duhet të lëvizni?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Shoferi ka parkuar automjetin e udhëtarëve (veturën) në situatën si në foto. Si e vlerësoni këtë veprim?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në motoudhë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në cilat kryqëzime lejohet tejkalimi?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni nëse me mjetin e juaj e tërhiqni kamp-shtëpizën?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballëkalimi është i vështirësuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar përballëkalimin?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse mjeti i cili vjen përballë i ndez dritat e gjata?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e shoferit të mirë dhe të sigurt?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Ku fillon vlefshmëria e shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat hapësira (zona) duhet të jenë të lira nëse vjen deri te ngecja (bllokada) në rrugë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak të mos mbajtjes së distancës së sigurisë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë në mes mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A mund të anulohet patentë shoferi?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e trafikut tregon kufizimin maksimal të shpejtësisë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë drita e verdhë vezulluese në semafor?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si të ruhet ambienti gjatë ngasjes dhe të kursehet karburanti (Eko-ngasja)?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si mund të ruhet ambienti gjatë ngasjes Eko-ngasja?