Kosovë - Test 44

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja këmbësorëve, nëpër autostradë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A i lejohet shoferit parkimi i veturës në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si është duke vepruar shoferi i mjeti të kombinuar?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në kthesa?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të mjetit të rrisë shpejtësinë gjatë kohës derisa tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti rrugor që ka së paku dy rrotë dhe që lëviz vetëm me fuqinë e shoferit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A duhet të shënjizohet ngarkesa gjatë transporit natën?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në cilat raste në rrugë krijohen pengesat e rrezikshme dhe të pa arsyeshme?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
A lejohet terëheqja e mjetit në defekt ditën në rastë të zvogëlimit të dukshmërisë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kthimi me mjet për 180 shkallë nga kahja e deritashme e lëvizjes për arsye të futjes në kahje të kundërt të lëvizjes?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat rreziqe mund të paraqitën gjatë anashkalimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çfarë kujdesi do të keni nëse terhiqni rimorkion e lehtë me veturën e juaj?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat veprime duhet shmangur gjatë ngasjes në kolonë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e dhënë nga polici si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë nuk ju lejon lëvizjen majtas?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Parimisht cila dëme që i ka shkaktuar mjeti i mbulon sigurimi nga autopërgjegjësia?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
A ndikon ngasja e mjetit motorik në Ekologji?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikon temperatura e ulët në kabinen e shoferit?