Test 44

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A lejohet shpejtësia më e madhe se 50 km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon sigurinë e shoferit në trafikun rrugor?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si është i rregulluar vendkalimi hekurudhor?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës qarkulluese në rrugët nacionale ku shiritat rrugorë janë të ndarë fizikisht, që shërben për lëvizje të mjeteve pa motor dhe të mjeteve të ngadalshme me veprim motorik, si: traktori, makinat e punës, motokultivatori apo të ngjashme?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në cilat kryqëzime lejohet tejkalimi?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e shoferit të mirë dhe të sigurt?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet të veprojë shoferi me sendet të cilat i hasë në rrugë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese që shërben për kalim të këmbësorëve nëpër këtë shtresë, e cila është shënjuar me shenja përkatëse?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili synon që me mjet të fillojë tejkalimin?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur autobusi hyn në rrugë nga vendndalja e autobusëve (brenda zonës urbane).
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A duhet të shënjëzohet ngarkesa gjatë transportit natën?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë tejkalimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur ju tejkalon, përballëkalon mjeti si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cili udhëtregues ju tregon rrugën për në autoudhë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie kanë dritat e ndezura në semafor?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
A kanë ndikim negativ të gjitha medikamentet (barërat) te shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ndikon temepratura e lartë në kabinën e shoferit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe të kursehet karburanti?