Test 45

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet të veprojë shoferi i automjetit të bardhë, derisa tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh që të zhvillohet rrjedha normale e trafikut?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi në rast të mjetit në defekt në autoudhë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në çka duhet të përqëndrojë vëmendjen shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Ku duhet të vendoset trekëndëshi i sigurisë gjatë tërheqjes së mjetit në defekt?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në trafikun rrugor?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Pse është me rendësi që shoferi paraprakisht të njoftohet për kryqëzimin me shumë shirita për një kah?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
A është e lejuar që shoferi ta zvogëlojë shpejtësinë me frenim të vrullshëm?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi gjatë ngasjes nëpër autoudhë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e shoferit të mirë dhe të sigurt?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni që jeni duke lëvizur në rrugën dytësore?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të tejkalohen?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit ta ndërpresë kolonën e këmbësorëve?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon ndalim trafikun për automjetet të cilat tërheqin mjetet bashkangjitëse?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çka do të thotë ndezja e dritës së kuqe së bashku me shigjetën plotësuese në semafor?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Sa është thellësia e vijave te pneumatikët e verës te automjeti i udhëtarëve?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Në cilat raste dërgohet mjeti në kontrollim të jashtëzakonshëm teknik?