Test 46

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në tunel?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar shoferi i automjetit të udhëtarëve (veturës), deri sa jeni duke e tejkaluar?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Në çka duhet të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e frenimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në cilat raste nuk lejohet ndërrimi i shiritave para kryqëzimit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në tunel?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjet me veprim motorik dhe mjetet e bashkangjitura, të cilat në trafikun rrugor marrin pjesë si tërësi?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilët janë shoferët e rrezikshëm?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilët shoferë janë më të rrezikuarit në trafik?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si është i rregulluar përballëkalimi?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqja e ngritur ose e shënuar në një mënyrë tjetër, e cila gjendet në rrugën qarkulluese dhe e cila është caktuar për qëndrim të përkohshëm të këmbësorëve të cilët kalojnë nëpër rrugën për hyrje ose dalje nga mjeti që kryen transport publik?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë në mes mjeteve gjatë ngasjes?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Nga cili moment fillon rruga e frenimit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi, në kryqëzim me rrethrrotullim?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A lejohet të tejkalohet mjeti në kryqëzim i cili ka sinjalizuar për kthim djathtas?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Cilët pjesëmarrës në trafik e kanë kalimin e lirë sipas pozitës së policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon kufizimin maksimal të shpejtësisë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që timoni dridhet gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cila mënyrë e ngasjes e ruan ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet dimërore te automjetit të udhëtarëve (veturës)?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Në cilat rrota vepron freni punues?