Test 46

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse topi rrokulliset para jush?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka paraqesin shenjat e trafikut si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Pse nuk i lejohet shoferit ngasja me shpejtësi shumë të vogël se sa parashihet me shenjë të trafikut?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes nëpër tunel?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si do të ngitni nëpër valë të gjelbërt?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat rregullat nuk i zbatojnë mjetet nën përcjellje kur janë në intervenim?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ku është ndaluar parkimi i mjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Cilët shoferë janë më të rrezikuarit në trafik?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A ju lejohet të tejkaloni mjetin tjetër drejtpërdrejt para dhe në kryqëzim?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka duhet të kenë parasysh shoferët e rinj dhe pa përvojë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në autoudhë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Brenda zonës urbane rruga ka dy shirita për një kah, si do ta ngitni automjetin e udhëtarëve (veturën)?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e gjelbër. Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon rekomandimin e shpejtësisë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çk a paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka pozita e policit si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilat pije nuk lejohet të konsumohen drejtëpërdrejtë para dhe gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cila mënyrë e ngasjes e ruan ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?