Test 47

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes jashtë zonës urbane (autobusi ka sinjalizuar për hyrje në shiritin e trafikut), në situatën si në foto?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të ketë parasysh shoferi i automjetit i cili hyn nga rruga dytësore në rrugën kryesore?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh që të zhvillohet rrjedha normale e trafikut?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Sa metra ndriçojnë rrugën tufa e dritave të shkurtëra të automjetit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka është me rëndësi për shoferin gjatë ngasjes?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë daljes nga motoudha?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat raste në kryqëzim nuk respektohet semafori?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga prej momentit të vërejtjes së rrezikut e deri te ndalja e plotë e mjetit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili i afrohet kryqëzimit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si duhet të paralajmërohen pjesëmarrësit e tjerë në trafik?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si është e rregulluar përparsia e kalimit në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë na tregon se nuk lejohet ngasja me shpejtësi më të vogël se sa është e paraparë me shenjë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë lajmëron drita e semaforit si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
A kanë ndikim negativ të gjitha medikamentet (barërat) te shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si ndikojnë vibracionet dhe zhurma e mjetit në aftësitë e shoferit?