Test 47

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjesi në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i motokultivatorit në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Shoferi ka parkuar automjetin e udhëtarëve (veturën) në situatën si në foto. Si e vlerësoni këtë veprim?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në autoudhë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren dritat e shkurtëra ?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit në defekt brenda zones urbane?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës e cila kalon përtej binarëve hekurudhorë ose të tramvajit në të njëjtin nivel, e cila mund të jetë e siguruar fizikisht me mbrojtëse dhe gjysmëmbrojtëse, me shenja të trafikut apo e pasiguruar?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çfarë zëri aukustik duhet të japë mjeti?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme kur autobusi është i ndalur në vendndalje e ju jeni duke lëvizur përballë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë ngasjes natën, nëse në rrugë është e ndalur kafsha e egër?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjet me veprim motorik dhe mjetet e bashkangjitura, të cilat në trafikun rrugor marrin pjesë si tërësi?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka mundësojnë njohuritë dhe përvoja në trafik?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Brenda zonës urbane rruga ka dy shirita për një kah, si do ta ngitni automjetin e udhëtarëve (veturën)?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat vende është i ndaluar tejkalimi?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon shenjave të grupit të urdhrave të prera?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Cili pjesëmarrës duhet të lëvizë i fundit nëpër kryqëzim?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit për ngasje?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Për çka shërben sistemi frenues i mjetit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Në cilat raste fiket motori, që të ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe të kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ndikon alkooli te aftësia e shoferit gjatë ngasjes?