Test 48

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë ?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Nga cila anë ju lejohet anashkalimi në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A lejohet që ngarkesa në mjet të kalojë më tepër se një metër në pjesën e përparme?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes nëpër rrugë me akull?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjysmëbarrierat kanë filluar të ngriten?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilët persona duhet ta mbajnë helmeten mbrojtëse?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Pse shoferët e rinj edhe ata pa përvojë e rrezikojnë sigurinë në trafikun rrugor?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar nëse gjatë ngasjes është formuar pyka ujore (akuaplaning)?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e automjetit?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në tunel?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka pengon ngasjen?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si dallohen shenjat e trafikut?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Sa është distanca në mes qerreve që lëvizin në rrugë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndriçuese tregon se duhet ta ndërroni shiritin e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse hasni në këtë shenjë të trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Si do të veproni kur i afroheni kryqëzimit dhe në semafor ndriçon drita e kuqe?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Për çfarë shërben tabela kontrolluese te automjeti?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si ndikon alkooli te aftësia e shoferit gjatë ngasjes?