Test 49

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie kanë dritat në semafor?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A ju lejohet hyrja në kryqëzim derisa në semafor është e ndezur drita e kuqe?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes nëpër borë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në diell të fortë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si duhet të sistemohet ngarkesa në mjet?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka ndalohet në mjet?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni se hyni në rrugën me një kah?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Nën cila kushte zvogëlohet kontakti (puthitja) i rrotave me rrugë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Cilat hapësira (zona) duhet të jenë të lira nëse vjen deri te ngecja (bllokada) në rrugë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat janë shenjat gjatësore në rrugë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nese shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 50km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si duhet të veprojë shoferi me sendet të cilat i hasë në rrugë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, ç parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon rrugën me një kah?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka ndezja e dritës së gjelbër në semafor?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si evitohet lodhja gjatë ngasjes në relacione të gjata?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko -fizike të shoferit?