Test 5

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
F ëmijët ndodhen pranë rrugës. Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i motokultivatorit në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i tramvajit në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka është me rëndësi për shoferin gjatë ngasjes?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit me defekt natën?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi te perciptimi i situatës së rrezikshme në trafik?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në trafikun rrugor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Nga çka varet rruga e frenimit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në perceptimin e situatës së drejtë në trafikun rrugor?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak të mosmbajtjes së distancës së sigurisë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi pjesëmarrës i aksidentit më dëme të mëdha materiale?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat veprime të shoferit rrezikojnë sigurinë në trafikun rrugor?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e shoferit para dhe gjatë tejkalimit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat janë denimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 30km/h deri 50 km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat mjete lejohen të tejkalohen para dhe në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë, kur në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Si do të veproni nëse hasni në këtë shenjë të trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Per çka sherbejn vijat e dyfishta të nderprera?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Për çka shërben friksioni (kuplungu)?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?