Test 50

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur autobusi hyn në rrugë nga vendndalja e autobusëve (brenda zonës urbane).
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferë i cili ka qenë pjesëmarrës në aksident me persona të vdekur?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të hyjë në kryqëzim në rast se dendësia është e tillë që ai me mjet do të ndalej në kryqëzim?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Cilat janë shenjat gjatësore ne rrugë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Kur shoferi i automjetit duhet t’i ketë të ndezura dritat e shkurtra ose dritat e ditës?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në përpjetëze?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në trafikun rrugor?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Kur shoferi i automjetit duhet t’i ketë të ndezura dritat e shkurtra ose dritat e ditës?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat raste në kryqëzim duhet të jepni përparësi kalimi mjetit që vjen nga krahu i majtë i juajë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat rastet mjeti nuk duhet t’i ketë të ndezura dritat?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka konsiderohet hyrje në trafik?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A ju lejohet të tejkalojni mjetin në pjesën e rrugës të kufizuar me vijë të plotë gjatësore?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon ndalim kthimin djathtas?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka pozita e policit si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilat janë pajisjet e obligueshme që duhet të ketë automjeti i udhëtarëve (vetura)?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat pajisje mundësojnë shikueshmërinë e mirë nga mjeti?