Test 50

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Nga cila anë ju lejohet anashkalimi në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet te keni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Kur bëhet rruga më e rrezikshme kur bjen shi?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si kominikojnë pjesëmarrësit në trafik?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka duhet të ketë parasysh shoferi i automjetit i cili hyn nga rruga dytësore në rrugën kryesore?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese që shërben për kalim të këmbësorëve nëpër këtë shtresë, e cila është shënjuar me shenja përkatëse?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Për sa herë do të rritet rruga e frenimit nëse shpejtësia rritet dyfish?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në cilat raste shoferi dërgohet në kontroll të jashtëzakonshëm shëndetësor?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet bashkësia e mjetit e cila përbëhet nga mjeti tërheqës dhe nga mjeti i bashkëngjitur, të lidhura ndërmjet vete me një mekanizëm nyjor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Sa është mosha minimale e fëmijëve për ta drejtuar biçikletën?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e automjetit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si mund të terhiqet mjeti i cili është në defekt?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë dora e ngritur lart e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet e obligueshme që duhet të ketë automjeti i udhëtarëve (vetura)?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ndikon pirja e duhanit te shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Për çfarë shërben tabela kontrolluese te automjeti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si duhet ruajtur ambijentin gjatë ngasjes (Eko-ngasja)?