Kosovë - Test 51

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime lejohet lëvizja e mjeteve në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Vetura para jush ka dhënë tregues drejtimi për t’u kthyer majtas, a ju lejohet tejkalimi, në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat pajisje nuk lejohen të përdoren gjatë ngasjes?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A duhet respektuar urdhëresen e policit nëse domethënia e tij ndryshon nga shenjat e komunikacionit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si është i rregulluar vendkalimi hekurudhorë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e sipërfaqes rrugore, e destinuar në rend të parë për lëvizjen e mjeteve rrugore?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e ndaljes?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Sa është mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorisë “B” ?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si do të veproni para se të ndërroni shiritin e komunikacionit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çfare duhet të jetë sjellja e shoferit ndaj pjesëmarrësve tjerë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilët treguesit të drejtimit ndizën gjatë ngasjes prapa?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë dora e ngritur lartë e policit,si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron në afërsin e ktheses në të djathtë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat pajisje ju mbrojnë nga lëndimi në rast aksidentit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çfarë rreziku paraqet pirja e duhanit gjatë ngasjes?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilët janë faktorët që zvoglojnë aftësinë e shoferit për ngasje?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka është e obligueshme të kontrolloni te sistemi i ftohjes?