Test 52

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni gjatë ngasjes në kushte të vështira atmosferike, nëpër mjegull?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si mund të evitohet aksidenti pas vërejtjes së rrezikut?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit defekt në autoudhë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi për pjesmarrësin në trafik sa i përket shenjës së trafikut?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndikojnë negativisht në sigurinë e trafikut rrugor?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Nga çka varet distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse mjeti i cili vjen përballë i ndez dritat e gjata?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cila janë shenjat tërthore në rrugë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat raste në kryqëzim nuk respektohet semafori?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie kanë dritat e ndezura si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndriçuese tregon se duhet ta ndërroni shiritin e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë gabimet më të shpeshta të shoferëve nën ndikimin e alkoolit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ndikon temperatura e ulët në kabinen e shoferit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka do të ndikojë në shpenzim të madh të karburantit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë pasojat e shtypjes së ulët të ajrit në pneumatikë (goma)?