Kosovë - Test 52

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Në cilat raste duhet vendosur dy trekëndësha të sigurisë, si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet shënuar automjeti i ndalur në autostradë, për arsye defekti?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të hyjë në kryqëzim në rast se dendësia është e till që ai me mjet do të ndalje në kryqëzim?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi në rast të mjetit në defekt në autostradë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si është i rregulluar anashkalimi?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti motorik i destinuar për bartjen e personave dhe sendeve, masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk i kalon 3.500 kg?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet ngasur në kolonë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë rajonale?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në përpjetëze?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet pranë një mjeti të ndalur ose të parkuar apo pranë një objekti tjetër që gjendet në shiritin e komunikacionit nëpër të cilën lëviz mjeti rrugor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet shoferi të ngas mjetin nëse shiritat janë të shënuar?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në autostradë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Pas një kohe ngasje të gjatë, doni të dilni nga autostrada, çka duhet pasur parasyshë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit, në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënieje ka pozita e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cilit udhëtregues ju tregon rrugën magjistrale?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si është e rregulluar e drejta e përparsisë së kalimit në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Për çka shërben freni ndihmës te mjeti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Për çka shërben kontrollimi teknik i mjeteve?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ndikonjnë narkotikët (droga) në aftësitë e shoferit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Kush mund ta kryej kontrollimin teknik të mjeteve?