Test 52

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të kemi parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë ?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste në kryqëzim nuk respektohet semafori?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet personit i cili drejton biçikletën, mopedin dhe triçikletën?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cila është ngjyra bazë e simboleve te shenjat e rrezikut?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si është i rregulluar anashkalimi?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” . Çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Kush është përgjegjës nëse personi nuk e ka përdorur rripinë e sigurisë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë parakushtet që shoferi të marrë vendim të drejtë dhe të reagojë me kohë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet e biçiklistit kur qarkullon në rrugë publike gjatë dukshmërisë së dobësuar?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë kohës derisa ju tejkalon mjeti tjetër?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në parashikimin e situatave në trafik?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në motoudhë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur i afroheni një kryqëzimi me rrugë me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie kanë dritat e ndezura në semafor?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë lajmëron drita e semaforit si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Për ç’arsye timoni mund të tërheq anash gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat janë pajisjet e transmisionit?