Test 53

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja e mjetit në rrugë, në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A ju lejohet hyrja në kryqëzim derisa në semafor është e ndezur drita e kuqe?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në tunel?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet dokumenti publik i cili përdoret gjatë shkaktimit të aksidenteve në trafikun rrugor me dëme të vogla materiale, i cili lëshohet nga organi kompetent?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në përpjetëze?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Kur shoferi duhet ta zvoglojë shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat rregullat nuk i zbatojnë mjetet nën përcjellje kur janë në intervenim?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në motoudhë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëvizë në mes të rrugës me dy kahe?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Nga çka varet rruga e frenimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka shenja e dhënë nga polici si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon trafikun në dy kahe?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet që mundësojnë punën e motorit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat pajisje mundësojnë shikueshmërinë e mirë nga mjeti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Në cilat raste përjashtohet e drejta e kompensimit në rast aksidenti?