Test 54

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi për shoferin sa i përket shenjave të trafikut?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A ju lejohet të tejkalojni mjetin në pjesën e rrugës të kufizuar me vijë të plotë gjatësore?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat kushtet duhet plotësuar nëse me mjet transportohen fëmijë në mënyrë të organizuar?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet rrethana kur nuk mund të vihet re a të dallohet qartë ambienti në të cilin ndodhet pjesëmarrësi në trafik, në përgjithësi prej muzgut deri në agim, si dhe gjatë kushteve të vështira atmosferike nga agimit deri në muzg?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në çka duhet përqendruar vëmendjen shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili në kryqëzim kthehet majtas?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
A duhet ti përdorni dritat e shkurtëra në tunel gjatë ditës?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet dokumenti publik i cili përdoret gjatë shkaktimit të aksidenteve në trafikun rrugor me dëme të vogla materiale, i cili lëshohet nga organi kompetent?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat vende të rrugës mund të ketë akull?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si do të veproni para se të filloni tejkalimin?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili gjendet ose has në vendin e aksidentit ku ka persona të lënduar?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë kohës derisa ju tejkalon mjeti tjetër?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e dyfishtë e plotë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e trafikut tregon se jeni duke lëvizur në rrugën ku trafiku zhvillohet në një kah?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çfarë rreziku paraqet pirja e duhanit gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si evitohet lodhja gjatë ngasjes në relacione të gjata?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes natën jeni i lodhur?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?