Test 58

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Automjeti para jush ka dhënë treguesin e drejtimi për t’u kthyer majtas. A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese. A ju lejohet kthimi djathtas?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes si në këtë situatë (me shi)?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili i afrohet kryqëzimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat hapësira (zona) duhet të jenë të lira nëse vjen deri te ngecja (bllokada) në rrugë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
A duhet me shenjë përkatëse të shënohet mjeti i cili drejtohet nga personi me aftësi të kufizuar?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës qarkulluese në rrugët nacionale ku shiritat rrugorë janë të ndarë fizikisht, që shërben për lëvizje të mjeteve pa motor dhe të mjeteve të ngadalshme me veprim motorik, si: traktori, makinat e punës, motokultivatori apo të ngjashme?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si quhet rruga prej momentit të shtypjes së frenit punues e deri te ndalja e plotë e mjetit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Pse shoferët e rinj dhe ata pa përvojë e rrezikojnë sigurinë në trafikun rrugor?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ç'farë domethenie ka ngjyra e verdhë e panderprerë në semafor?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet sipërfaqja e ngritur ose e shënuar në një mënyrë tjetër, e cila gjendet në rrugën qarkulluese dhe e cila është caktuar për qëndrim të përkohshëm të këmbësorëve të cilët kalojnë nëpër rrugën për hyrje ose dalje nga mjeti që kryen transport publik?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit në rrugë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Sa mjete bashkangjitëse mund të tërhiqen në autoudhë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka paralajmron drita e kuqe në vendkalimin hekurudhor?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çfarë na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë dora e ngritur lartë e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë zvoglojnë aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Në cilat raste dërgohet mjeti në kontrollim të jashtëzakonshëm teknik?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme të dështimit të frenit punues hidraulik?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që timoni dridhet gjatë ngasjes?