Test 59

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si veprojnë shoferët e mjeteve që kanë shkaktuar aksident me dëme të vogëla materiale?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në cilat raste shoferi i mjetit me veprim motorik është i detyruar ta fikë motorin?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çfarë kujdesi do të keni nëse tërhiqni rimorkion me masë mbi 750 kg, me automjet të udhtarëve (veturë)?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet prej një shiriti në shiritin tjetër të trafikut për lëvizje në të njëjtin kah, për shkak të rreshtimit ose lëvizjes më të shpejtë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni nëse me mjetin e juaj lëvizni jashtë zonës urbane?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat veprime të shoferit rrezikojnë sigurinë në trafikun rrugor?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në autoudhë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës qarkulluese në rrugët nacionale ku shiritat rrugorë janë të ndarë fizikisht, që shërben për lëvizje të mjeteve pa motor dhe të mjeteve të ngadalshme me veprim motorik, si: traktori, makinat e punës, motokultivatori apo të ngjashme?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A lejohet lëvizja prapa në tunel?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat veprime ndalohen në autoudhë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren të gjithë treguesit e drejtimit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka e karakterizon ngasjen në qytet?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka pozita e policit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cili udhëtregues tregon rrugën nacionale?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e gjelbër. Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si mund të ruhet ambienti gjatë ngasjes Eko-ngasja?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Për çka shërben ndërruesi i shpejtësisë?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si do të njoftoheni se temperatura e motorit e ka kaluar kufirin e lejuar?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit për ngasje?